SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
Заседание 5 НТС ОИЯИ совместно с дирекцией ОИЯИ

Europe/Moscow
Zoom

Zoom

  • 4:00 PM 5:00 PM
   1. Информация дирекции 1h
   Speaker: Г.В. Трубников
   Slides