Oct 12 – 14, 2021
VBLHEP, JINR
Europe/Moscow timezone

Organizing Committee

Vladimir Kekelidze  co-chairman
Adam Kisiel co-chairman
Richard Lednický
Alexander Cheplakov
Vyacheslav Golovatyuk
Evgeniya Melezhik
Anna Rassadova
Alexander Sorin
Itzhak Tserruya 
Natalia Molokanova scientific secretary 
Olga Belova secretary (visa and transportation support)
Yury Anisimov 
Elena Pankratova