SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
International Conference on Low-dimensional materials: theory, modeling, experiment (LDM2021)

Europe/Moscow
Conference hall BLTP, JINR (Dubna, Russia)

Conference hall BLTP, JINR

Dubna, Russia

Description

We are pleased to inform you that the International conference "Low-dimensional materials: theory, modeling, experiment" will be held in Dubna, Moscow Region, Russia, on July 12- 17, 2021. We hope that all participants registered for LDM2020 will be able to take part in LDM2021. In addition, from March 1 to April 15, registration for new participants will be opened.

Organized by:   Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics (BLTP)
Joint Institute for Nuclear Reserach (JINR)

First bulletin [PDF]

Conference place

The Conference hall in Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research

 

Participants
 • Aleksandra Tomskaya
 • Alexandar Donkov
 • Alexander Eletskii
 • Alexander Kvashnin
 • Alexander Reshetnyak
 • Alexander Rozhkov
 • Almaz Khabibrakhmanov
 • Anatolii Panferov
 • Andrei Mazanik
 • Andrey Zabolotnykh
 • Andrzej Olejniczak
 • Anna Belosludtseva
 • Anna Kolesnikova
 • Bartłomiej Baran
 • Branislav Nikolic
 • Chetna Tyagi
 • Christoph Groth
 • Danil Polskikh
 • Denis Kochan
 • Dmitry Gulevich
 • Dmitry Kvashnin
 • Ekaterina Sukhanova
 • Elizaveta Kalika
 • Gadzhimurad Abdullaev
 • Georgi Shpenkov
 • Georgiy Fursey
 • Giandomenico Palumbo
 • Hans Lesny
 • Hasan Alhilali
 • IGOR FILIKHIN
 • Igor Zagorodnev
 • Ildar Zakirov
 • Ilhom Rahmonov
 • Irina Antonova
 • Irina Bobkova
 • Ivan Terekhov
 • Kaushal Kumar Kesharpu
 • Kirill Kulikov
 • Konstantin Katin
 • Krishnendu Sengupta
 • Leonid Chernozatonskii
 • Lev Shtarkman
 • Mairbek Chshiev
 • Maksim Rabchinskii
 • Malte Rösner
 • Marta Perucchini
 • Michal Pudlak
 • Mihaela Koleva
 • Mikhail Glazov
 • Mikhail Morozov
 • Mikhail Titov
 • Mir Ali
 • MOITRI MAITI
 • Mostafa Marzouk
 • Nadezda Bobenko
 • Nadezhda Nebogatikova
 • Nikita Matsko
 • Nikolay Chtchelkatchev
 • Nit Ben Ahmed Hamza
 • Oleg Khasanov
 • Oleg Kibis
 • Olga Fedotova
 • Olga Sadykova
 • Omosede Osafile
 • Pavel Belov
 • Pavel Grigoriev
 • Pavel Maksimov
 • Pavel Sorokin
 • Pavel Vinokurov
 • Pavel Vinokurov
 • RAKHMANOV ALEXANDR
 • Redouane Rami
 • Ruslan Yamaletdinov
 • Sergei Ryzhkov
 • Sergey Kislenko
 • Sergey Pavlov
 • Simon Liebing
 • Stanislav Smolyansky
 • Svetlana Smagulova
 • Sviatoslav Saveliev
 • Taras Mogilyuk
 • Toktar Belgibayev
 • Tung Nguyen
 • Vasilii Gusakov
 • Victor Demin
 • Victor Manuel Garcia Suarez
 • Viktor Timofeev
 • Vladimir Kondratyev
 • Vladimir Krasnov
 • Vladislav Kochev
 • Vyacheslav Storchak
 • Yaroslav Nikiforov
 • Yuliy Bludov
 • Yurii Lozovik
 • Yury Shukrinov
 • Zakhar Evseev
 • Zaur Alisultanov
 • Елена Шека
The agenda of this meeting is empty