SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
9th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility

Europe/Moscow
Conference Hall (LHEP JINR)

Conference Hall

LHEP JINR

Vladimir Kekelidze (LHEP, JINR), Mikhail Kapishin (JINR, LHEP)
Description

     9th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility

will be organized at the V.I.Veksler and A.M.Baldin Laboratory of High Energy Physics (VBLHEP) of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) on September 13-16, 2022

 

*Photo by Igor Lapenko

Participants
 • Aleksandr Demanov
 • Aleksandr Fediunin
 • Aleksandr Zubankov
 • Alexander Bolozdynya
 • Alexander Chebotov
 • Alexander Ivashkin
 • Alexander Izvestnyy
 • Alexander Sorin
 • Alexander Zinchenko
 • ALEXANDR MAKANKIN
 • Alexey Stavinskiy
 • Anastasiia Iusupova
 • Anastasiia Khukhaeva
 • Anatoliy Morozov
 • Andrei Driuk
 • Andrei Galavanov
 • Andrey Egorov
 • Andrey Terletskiy
 • Anna Rassadova
 • Arkadiy Taranenko
 • Danil Chemezov
 • Daria Priakhina
 • Dim Idrisov
 • Dmitrii Dementev
 • Dmitriy Sakulin
 • Dmitry Baranov
 • Dmitry Dryablov
 • Dmitry Normanov
 • Dmitry Ustinov
 • Eduard Atkin
 • Ekaterina Streletskaya
 • Elena Kulish
 • Elizaveta Zherebtsova
 • Evgeni Sukhov
 • Evgeny Alexandrov
 • Evgeny Syresin
 • evgeny zubarev
 • Fedor Guber
 • Geidar Agakishiev
 • Genis Musulmanbekov
 • George Taer
 • Igor Alexandrov
 • Igor Pelevanyuk
 • Igor Rufanov
 • Ilnur Gabdrakhmanov
 • Ilya Romanov
 • Ilya Segal
 • Irina Filozova
 • Itzhak Tserruya
 • Ivan Slepov
 • Ivan Yudin
 • Karima Nomozova
 • Khachik Abraamyan
 • Konstantin Gertsenberger
 • Konstantin Mashitsin
 • Ksenia Alishina
 • Mariana Shopova
 • Marina Golubeva
 • Mikhail Kapishin
 • Mikhail Mamaev
 • Mikhail Merkin
 • Mikhail Rumyantsev
 • Mikhail Shitenkov
 • Mikhail Zavertyaev
 • Nadezhda Smirnova
 • Natalia Baranova
 • Natalia Molokanova
 • Natalia Zhigareva
 • Nelli Pukhaeva
 • Nikita Balashov
 • Nikita Lashmanov
 • Nikolay Karpushkin
 • Nikolay Voytishin
 • Nikolay Zamyatin
 • Nugzar Makhaldiani
 • Oleg Gavrishchuk
 • Oleg Golosov
 • Oleg Petukhov
 • Oleg Teryaev
 • Olga Korotchik
 • Olga Kutinova
 • Pavel Grigoryev
 • Peter Klimai
 • Peter Parfenov
 • Petr Alekseev
 • Ramin Barak
 • Rasuljon Kattabekov
 • Richard Lednicky
 • Semen Piyadin
 • Sergei Kuklin
 • Sergei Merts
 • Sergei Nemnyugin
 • Sergey Afanasiev
 • Sergey Morozov
 • Sergey Novozhilov
 • Sergey Sedykh
 • Sergey Sergeev
 • Sudhir Pandurang Rode
 • Svetlana Reshetova
 • Tatiana Tretyakova
 • Timofey Kuimov
 • Timofey Smolyanin
 • Valentin Ustinov
 • Valeri Pozdniakov
 • Valery Sosnovtsev
 • Valery Troshin
 • Vasilii Plotnikov
 • Vasilisa Lenivenko
 • Veronika Vasendina
 • Victor Rogov
 • Vitaly Shumikhin
 • Vitaly Shutov
 • Vlada Kutergina
 • Vladimir Bocharnikov
 • Vladimir Kekelidze
 • Vladimir Leontyev
 • Vladimir Palchik
 • Vladimir Panacik
 • Vladimir Spaskov
 • Vladimir Tskhay
 • Vladimir Yurevich
 • Yuri Murin
 • Yuri Petukhov
 • Yurii Kopylov
 • Yuriy Uzikov
 • Yury Stepanenko
 • Евгений Мартовицкий
 • Олег Тарасов