SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
7th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility

Europe/Moscow
Conference Hall, Building 215 (VBLHEP)

Conference Hall, Building 215

VBLHEP

Dubna, Russia
Vladimir Kekelidze (LHEP, JINR), Mikhail Kapishin (JINR, LHEP), Richard Lednicky (JINR Dubna)
Description
Sponsored by the JINR VBLHEP
Participants
 • Adam Kisiel
 • Aleksandr Makankin
 • Alexander Chebotov
 • Alexander Ivashkin
 • Alexander Izvestnyy
 • Alexander KUBANKIN
 • Alexander Sorin
 • Alexander Yakovlev
 • Alexander Zinchenko
 • Alexandr Prozorov
 • Alexandra Friesen
 • Alexey Stavinskiy
 • Anastasia Khukhaeva
 • Andrei Driuk
 • Andrei Driuk
 • Andrei Galavanov
 • Andrej Kugler
 • Andrey Kiryakov
 • Andrey RESHETIN
 • Anna Maksymchuk
 • Antoni Ciszewski
 • Arkadiy Taranenko
 • Artem Petrosyan
 • Bogdan Topko
 • Christian Joachim Schmidt
 • Daniel Wielanek
 • David Blaschke
 • Dmitry Baranov
 • Dmitry Dryablov
 • Dmitry Egorov
 • Eduard Atkin
 • Egor Tsvetkov
 • Ekaterina Streletskaya
 • Elena Kulish
 • Elena Litvinenko
 • Elena Volkova
 • Eli Piasetzky
 • Elizaveta Zherebtsova
 • Evgeny Alexandrov
 • Evgeny Lavrik
 • Evgeny Zubarev
 • Fedor Guber
 • Geidar Agakishiev
 • Genis Musulmanbekov
 • Hans Rudolf Schmidt
 • Igor Alexandrov
 • Igor Pelevanyuk
 • Igor Rufanov
 • Ilnur Gabdrakhmanov
 • Ilya Selyuzhenkov
 • Irina Filozova
 • Itzhak Tserruya
 • Ivan Slepov
 • Johann Heuser
 • Julian Kahlbow
 • Khachik Abraamyan
 • Konstantin Gertsenberger
 • Konstantin Mashitsin
 • Krystian Roslon
 • Ksenia Alishina
 • Lalyo Kovachev
 • Mahboubeh Shahrbaf Motlagh
 • Maksym Teklishyn
 • Maria Patsyuk
 • Mariana Shopova
 • Marina Golubeva
 • Mateusz Cierniak
 • Mikhail Kapishin
 • Mikhail Matveyev
 • Mikhail Merkin
 • Mikhail Rumyantsev
 • Mikhail Shitenkov
 • Mikhail Zavertyaev
 • Natalia Baranova
 • Natalia Molokanova
 • Nikita Lashmanov
 • Nikita Sukhov
 • Nikolay Karpushkin
 • Nikolay Voytishin
 • Oleg Gavrishchuk
 • Oleg Teryaev
 • Oskar Warmusz
 • Pavel Batyuk
 • Petar Dulov
 • Peter Klimai
 • Peter Senger
 • Petr Chudoba
 • Rafał Lewandków
 • Rasuljon Kattabekov
 • Semen Piyadin
 • Sergei Merts
 • Sergei Nemnyugin
 • Sergey Afanasiev
 • Sergey Golovnya
 • Sergey Morozov
 • Sergey Nepochatykh
 • Sergey Sedykh
 • Sergey Sergeev
 • Sudhir Pandurang Rode
 • Svetlana Gertsenberger
 • Svetlana Reshetova
 • Tatiana Treatykova
 • Timur Atovullaev
 • Udita Shukla
 • Valentin Ustinov
 • Vasilii Plotnikov
 • VASILISA LENIVENKO
 • Veronika Vasendina
 • Victor Rogov
 • Vitaly Shumikhin
 • Vitaly Shutov
 • Vlada Kutergina
 • Vladimir Kekelidze
 • Vladimir Leontyev
 • Vladimir Palichik
 • Vladimir Spaskov
 • Vladimir Yurevich
 • Wojciech Zabolotny
 • Yulia Topko
 • Yuri Murin
 • Yurii Kopylov
 • Yuriy Uzikov
 • Yury Potrebenikov
 • Yury Stepanenko
 • Zamyatin Nikolay
 • Олег Тарасов
 • Юрий Петухов