SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
12th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility

Asia/Almaty
Vladimir Kekelidze (LHEP, JINR), Mikhail Kapishin (JINR, LHEP)
Description

     12th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility 

will be organized at Satbayev University, Almaty, Kazakhstan, on May 13 17, 2024

The registration deadline for participants sent from JINR: March 4

 

Registration
Registration Form
Participants
 • Abay SERIKKANOV
 • Aleksandr Makhnev
 • Aleksandr Zubankov
 • Aleksie Sheremetev
 • Alexander Chebotov
 • Alexander Demanov
 • Alexander Fediunin
 • Alexander Izvestnyy
 • Alexander Sorin
 • Alexander Zinchenko
 • ALEXANDR MAKANKIN
 • Alexey Stavinskiy
 • Anastasiia Iusupova
 • Anastasiia Khukhaeva
 • Anastasiya Fedosimova
 • Anatoly Alexandrov
 • Andrey Terletskiy
 • Arseniy Shabanov
 • Danil Chemezov
 • Daria Priakhina
 • Dilyana Suvarieva
 • Dim Idrisov
 • Dmitrii Dementev
 • Dmitriy Sakulin
 • Dmitry Baranov
 • Dmitry Dryablov
 • Dmitry Finogeev
 • Ekaterina Bondar
 • Elena Kulish
 • Ernazar Mukanov
 • Eugene Bragin
 • Evgeny Alexandrov
 • Evgeny Ladygin
 • Fedor Guber
 • Fedor Ratnikov
 • Genis Musulmanbekov
 • Igor Alexandrov
 • Igor Lebedev
 • Igor Pelevanyuk
 • Igor Rufanov
 • Igor Zhironkin
 • Ilya Kozlov
 • Ilya Romanov
 • Irina Zhavoronkova
 • Itzhak Tserruya
 • Ivan Sokolov
 • Julieta Drnoyan
 • Khusniddin Olimov
 • Konstantin Gertsenberger
 • Konstantin Mashitsin
 • Ksenia Alishina
 • Lalyo Kovachev
 • Marina Golubeva
 • Mikhail Kapishin
 • Mikhail Mamaev
 • Mikhail Merkin
 • Mikhail Rumyantsev
 • Mikhail Shitenkov
 • Mikhail Zavertyaev
 • Natalia Baranova
 • Natalia Molokanova
 • Natalia Zhigareva
 • Nelli Pukhaeva
 • Nikita Balashov
 • Nikita Lashmanov
 • Nikolay Karpushkin
 • Oleg Belov
 • Oleg Golosov
 • Oleg Tarasov
 • Olga Nemova
 • Peter Klimai
 • Peter Parfenov
 • Petr Alekseev
 • Ramin Barak
 • Rasuljon Kattabekov
 • Richard Lednicky
 • Sayora Ibraimova
 • Semen Piyadin
 • Sergei Merts
 • Sergei Nemnyugin
 • Sergey Afanasiev
 • Sergey Morozov
 • Sergey Sedykh
 • Solné Reyes Peña
 • Sudhir Pandurang Rode
 • Svetlana Reshetova
 • Tikhon Rybakov
 • Tunyk Idrisova
 • Uliana Dmitrieva
 • Vadim Volkov
 • Valentin Ustinov
 • Valerii Troshin
 • Valery Lebedev
 • Vasilii Plotnikov
 • Vasilisa Lenivenko
 • Veronika Vasendina
 • Victor Rogov
 • Viktor Riabov
 • Vitaly Shutov
 • Vlada Kutergina
 • Vladimir Bocharnikov
 • Vladimir Kekelidze
 • Vladimir Leontyev
 • Vladimir Spaskov
 • Vladimir Yurevich
 • Vladislav Kravtsov
 • Yuri Murin
 • Yuriy Uzikov
 • Yury Stepanenko
 • Zarif Sharipov
 • Аркадий Тараненко
 • Вадим Колесников
 • Георгий Таэр
 • Евгений Зубарев
 • Егоров Андрей
 • Иван Филиппов
 • Илья Слепнев
 • Санчес Себаллос