SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
4th Collaboration Meeting of the BM@N Experiment at the NICA Facility

Europe/Moscow
Conference hall (VBLHEP)

Conference hall

VBLHEP

Dubna, Russia
Mikhail – BM@N Spokesperson Kapishin (JINR, LHEP)
Description
Sponsored by the JINR VBLHEP
Participants
 • Aleksandr CHEPURNOV
 • Aleksandr Kurganov
 • Aleksie Sheremetev
 • Alexander Chebotov
 • Alexander Golubev
 • Alexander Ivashkin
 • Alexander Izvestnyy
 • Alexander Kovalenko
 • Alexander Nozik
 • Alexander Sorin
 • Alexander Zinchenko
 • Alexandr Makankin
 • Alexey Nikolaev
 • Alexey Stavinskiy
 • Anatoly MOROZOV
 • Andrei Galavanov
 • Andrej Kugler
 • Andrey Aynikeev
 • Anna Maksymchuk
 • Anton Truttse
 • Arkadiy Taranenko
 • Bogdan Topko
 • Boyana Dabrowska
 • Christian Joachim Schmidt
 • Danila Oleynik
 • Dmitrii Dementev
 • Dmitriy Baranov
 • Dmitriy Sakulin
 • Dmitry Dryablov
 • Dmitry Peshekhonov
 • Dmitry Podgainy
 • Ekaterina Streletskaya
 • Elena Kulish
 • Elizaveta Nazarova
 • Elizaveta Zherebtsova
 • Evgeni Zubarev
 • Evgeny Alexandrov
 • Fedor Guber
 • Genadiy Milnov
 • Genis Musulmanbekov
 • George Ermolaev
 • Gleb Pokatashkin
 • Hans Rudolf Schmidt
 • Igor Dzhakupov
 • Igor Kovalev
 • Ilnur Gabdrakhmanov
 • Ilya Kudryashov
 • Ilya Selyuzhenkov
 • Irina Musikhina
 • Itzhak Tserruya
 • Ivan Astapov
 • Ivan Slepov
 • Julian Kahlbow
 • Khachik Abraamyan
 • Konstantin Gertsenberger
 • Krystian Roslon
 • Ksenia Alishina
 • Maria Patsyuk
 • Marina Golubeva
 • Maxim Zuev
 • Mikhail Kapishin
 • Mikhail Merkin
 • Mikhail Rumyantsev
 • Mikhail Zavertyaev
 • Natalia Baranova
 • Natalia Barbashina
 • Natalia Molokanova
 • Natalia Zhigareva
 • Nikita Balashov
 • Nikita Lashmanov
 • Nikolay Karpushkin
 • Nikolay Kuzmin
 • Nikolay Voytishin
 • Oleg Tarasov
 • Olga Belova
 • Olga Milina
 • Pavel Batyuk
 • Pavel Rukoyatkin
 • Peter Parfenov
 • Peter Senger
 • Petr Alekseev
 • Petr Chudoba
 • Rasuljon Kattabekov
 • Semen Piyadin
 • Sergei Khabarov
 • Sergei Merts
 • Sergei Nemnyugin
 • Sergei Sergeev
 • Sergey Afanasiev
 • Sergey Morozov
 • Sergey Sedykh
 • Stanislav Sorokin
 • Svetlana Gertsenberger
 • Tagir Aushev
 • Tatiana Tretyakova
 • Timur Atovullaev
 • Valentin Ustinov
 • Valeri Kikvadze
 • Valeri Pozdnyakov
 • Valery Sosnovtsev
 • Vasilisa Lenivenko
 • Vasily Plotnikov
 • Veronica Vasendina
 • Victor Rogov
 • Vitalii Burtsev
 • Vitaly Shutov
 • Vlada Kutergina
 • Vladimir Balandin
 • Vladimir Kekelidze
 • Vladimir Palichik
 • Vladimir Yurevich
 • Yulia Ivanova
 • Yuri Murin
 • Yurii Kopylov
 • Yury Potrebenikov
 • Zamyatin Nikolay
 • Zheng Guo
 • Zhengyu Zhan
 • Александр Кузнецов
 • Александр Смирнов
 • Дмитрий Коровкин
 • Monday, October 14
  • Bus for the lab Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Registration Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Analysis meeting Room 347, Building 215

   Room 347, Building 215

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Convener: Dr Alexander Zinchenko (Joint Institute for Nuclear Research)
   • 1
    New Monte-Carlo generator DCM-SMM Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Speaker: Dr Genis Musulmanbekov (JINR, LIT)
    Slides
   • 2
    Determination of participants in heavy ion collisions Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: Dr Genis Musulmanbekov (JINR, LIT)
    Slides
   • 3
    DCH reconstruction / efficiency Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: Mr Nikolay Voytishin (LIT)
    Slides
   • 4
    ToF-700 efficiency / calibration Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: Mr Lalyo Kovachev (Dimitrov)
    Slides
   • 5
    ToF-400 efficiency / calibration Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: Mr Mikhail Rumyantsev (JINR)
    Slides
   • 6
    Track reconstruction in Silicon / MWPC detectors in SRC run Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: Vasilisa Lenivenko (LHEP)
    Slides
   • 7
    Status of ECAL reconstruction / simulation Room 347, Building 215

    Room 347, Building 215

    VBLHEP

    Dubna, Russia
    Speaker: ECAL group
    Slides
  • Detector meeting Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Convener: Mrs Anna Maksymchuk (JINR)
   • 8
    GEM Status
    Speaker: Elena Kulish (JINR)
    Slides
   • 9
    CSC Status
    Speaker: Dr Alexander Vishnevskiy (JINR)
    Slides
   • 10
    Beam pipe upstream and downstream the target
    Speaker: Mr Semen Piyadin (JINR)
    Slides
   • 11
    Status of the beam channel from Nuclotron to BM@N setup
    Speaker: Mr Aleksandr Kubankin (Belgorod State University)
    Slides
   • 12
    BM@N slow control system
    Speaker: Mr Vitaly Shutov (Borisovich)
    Slides
   • 13
    Integration of the FHCAL with Forward Hodoscope at the BM@N
    Speaker: Dr Alexander Ivashkin (INR RAS, Moscow)
    Slides
  • Software meeting 241 Videoconference, Building 215

   241 Videoconference, Building 215

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Convener: Dr Konstantin Gertsenberger (JINR)
   • 14
    MIPT contribution in BM@N software systems: visualization and web-services
    Speaker: Alexander Nozik (INR RAS, MIPT)
    Slides
   • 15
    Geometry Database for the BM@N experiment
    Speaker: Mr Evgeny Aleksandrov (JINR)
    Slides
   • 16
    Web-services for the BM@N experiment
    Speaker: Mr Ivan Slepov (JINR)
    Slides
   • 17
    Software development workflow in BM@N: tools and features
    Speaker: Mr Nikita Balashov (JINR)
    Slides
   • 18
    HybriLIT platform and Supercomputer Govorun as computing platform for BM@N
    Speaker: Mr Maxim Zuev (JINR)
    Slides
   • 19
    Optimization of simulation and reconstruction algorithms in BmnRoot
    Speaker: Mr Sergei NEMNYUGIN (Saint-Petersburg State University)
    Slides
   • 20
    User web-interface for the BM@N offline database
    Speaker: Mr alexandr chebotov (lit)
    Slides
  • Coffee break Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Detector meeting Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Convener: Mrs Anna Maksymchuk (JINR)
   • 21
    Method of FHCAL calibration with cosmic muons
    Speaker: Mr Nikolay Karpushkin (Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences)
    Slides
   • 22
    Calculations of biological protection for Au-Au collisions
    Speaker: Dr Elena Litvinenko (JINR)
    Slides
   • 23
    Development of multipurpose high speed bidirectional optical interface for BM@N experiment based on radiation hardened BMTI FPGA
    Speaker: Mr Aleksandr Chepurnov (MSU)
    Slides
   • 24
    BMTI's High-reliability Radiation Hardened FPGA and ASIC Solution
    Speaker: Mr Lei Chen (BMTI)
    Slides
   • 25
    TIGER based FEE for tracking system
    Speaker: Mr Maxim Alekseev (INFN)
   • 26
    VMM3a for GEM readout status
    Speaker: Mr Vitaliy Burtsev (JINR)
    Slides
  • Software & analysis meeting Room 347, Building 215

   Room 347, Building 215

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Convener: Dr Alexander Zinchenko (Joint Institute for Nuclear Research)
   • 27
    Progress in simulation of the BM@N detectors
    Speaker: Dr Dmitry Baranov (tuta)
    Slides
   • 28
    Track reconstruction in SRC run
    Speaker: Mr Sergei Merts (JINR, LHEP)
    Slides
   • 29
    Data Quality Analysis
    Speaker: Mr Pavel Batyuk (Joint Institute for Nuclear Research)
    Slides
   • 30
    Online Monitoring System for BM@N and Raw Data Converter
    Speaker: Mr Ilnur Gabdrakhmanov (JINR VBLHEP)
    Slides
   • 31
    STS+GEM hybrid tracker performance studies in simulation
    Speaker: Dr Alexander Zinchenko (Joint Institute for Nuclear Research)
    Slides
  • Lunch
  • 32
   Welcome Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Richard Lednicky (JINR Dubna)
  • 33
   Status of the BM@N experiment Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Mikhail Kapishin (JINR, LHEP)
   Slides
  • 34
   Upgrade of the BM@N detectors Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mrs Anna Maksymchuk (JINR)
   Slides
  • 35
   Upgrade of the beam pipe, beam detectors and trigger system Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Sergey Sedykh (JINR)
   Slides
  • 36
   CBM STS tracking system for BM@N Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Dmitrii Dementev (JINR LHEP)
  • Coffee Break Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • 37
   Status of TDR on the STS+GEM hybrid tracker Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Prof. Peter Senger (GSI/MEPhI)
   Slides
  • 38
   Booster and Nuclotron: status and plans Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Anatoly Sidorin (VBLHEP JINR)
   Slides
  • 39
   Forward silicon detectors Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Bogdan Topko (Joint Institute for Nuclear Research)
   Slides
  • 40
   Status of the new FHCAL Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Fedor Guber (INR RAS, Moscow)
   Slides
  • Bus from the lab Building 215

   Building 215

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Collaboration dinner Dubna Restaurant

   Dubna Restaurant

   VBLHEP

   Dubna, Russia
 • Tuesday, October 15
  • Bus for the lab Dubna Hotel

   Dubna Hotel

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • 41
   Λ hyperon yields in carbon – nucleus interactions Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Gleb Pokatashkin (JINR, LHEP)
   Slides
  • 42
   Centrality with ZDC in carbon-nucleus data Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Sergey Morozov (Institute for Nuclear Research RAS)
   Slides
  • 43
   Centrality with ZDC in argon-nucleus data Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Petr Alekseev (ITEP)
   Slides
  • 44
   K+/pi+ spectra in argon-nucleus data and simulation Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Vasily Plotnikov (VBLHEP JINR)
   Slides
  • Coffee break Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • IB meeting: https://indico.jinr.ru/event/1010/ Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Photo Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • Lunch
  • 45
   Summary of the analysis meeting Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Alexander Zinchenko (Joint Institute for Nuclear Research)
   Slides
  • 46
   BM@N software development and summary of the software meeting Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Dr Konstantin Gertsenberger (JINR)
   Slides
  • 47
   Status of the BM@N simulation and data reconstruction Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Sergei Merts (JINR, LHEP)
   Slides
  • 48
   Summary of the detector meeting Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mrs Anna Maksymchuk (JINR)
   Slides
  • Coffee break Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
  • 49
   Status of the NICA Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Prof. Vladimir Kekelidze (LHEP, JINR)
   Slides
  • 50
   Status of the SRC analysis Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Julian Kahlbow (Tel Aviv University)
   Slides
  • 51
   Computing Infrastructure for the BM@N experiment Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Andrey Dolbilov (JINR)
  • 52
   BM@N mass data processing in a distributed computing environment Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Mr Danila Oleynik (JINR LIT)
   Slides
  • 53
   Discussion of the results and upgrade status Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia
   Speaker: Prof. Peter Senger (GSI/MEPhI)
  • Bus from the lab Conference hall

   Conference hall

   VBLHEP

   Dubna, Russia